Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji  i wynajmu domków letniskowych morskie domki. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Płatności

1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 30% zadatku w terminie 3 dni od telefonicznego bądź mailowego dokonania rezerwacji.

2. Wpłata zadatku przez wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

3. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Do cen wynajmu domków należy doliczyć opłatę miejscową zgodnie z uchwałą Urzędu Gminy Darłowo.

5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą miejscową należy uregulować w dniu przyjazdu, przed odebraniem kluczy od domku. Od należności odliczamy wcześniej wpłaconą kwotę zadatku.

6. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.

7. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek, jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku. Utrzymanie domku w czystości podczas pobytu pozostaje po stronie Gości. W przypadku zdania domku w stanie ogólnego nieładu (brudne naczynia, pozostawione śmieci) zostanie naliczona opłata za sprzątanie końcowe w wysokości 100 zł.

8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domków morskie domki, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

9. Cena usług świadczonych przez właściciela domków morskie domki nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku gości, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

10. W okresach podanych w cenniku pobierana jest opłata za zużycie prądu, zgodnie z aktualną stawką.

Warunki wynajmu

11. Doba wynajmu domków letniskowych morskie domki rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

12. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-6:00.

13. Osoby odwiedzające gości domków morskie domki mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

14. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej właściciel domków lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

15. Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieką prawnego opiekuna.

16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. W tym celu udostępniamy kuchenki elektryczne do wykorzystania na tarasie domku. Kuchenki dostępne są w recepcji.

18. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.

19. Ośrodek nie jest przygotowany na przyjmowanie zwierząt.

20. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (z wyjątkiem grzejników olejowych i innych urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domku) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki, takie jak konieczność wymiany wyposażenia oraz dodatkowe prace obsługi, goście domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

22. Wynajmujący morskie domki mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie obiektu, w miejscu wskazanym przez właściciela (na 1 domek przypada 1 miejsce parkingowe). Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

23. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, jak również za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Właściciel domków morskie domki zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów o wzmożoną opiekę nad dziećmi.

24. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

25. Wszelkie usterki sprzętu oraz wyposażenia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi domków, celem dokonania naprawy/wymiany.

26. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak czasowy brak lub spadek ciśnienia wody, brak prądu.

27. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu Gości osoby, które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

28. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego.

Serdecznie prosimy o respektowanie zasad panujących na terenie naszego obiektu, mających na celu zapewnić bezpieczeństwo na jego terenie i zagwarantować Państwu spokojny wypoczynek. Życzymy miłego pobytu!